Restingwell Sweden

www.restingwell.se

 

Floating och Restingwell

 

Floating har funnit tillgängligt för allmänheten sedan 1972 då den första kommersiella floatingtanken utvecklades ur 18 års universitetsstudier. Runt 1985 kom den första floatingtanken till Sverige och 20 år senare 2005 började försäljningen av Restingwell Spirit efter nästan fyra års utveckling. 

 

Modellen startades att tillverkas 2005 och vi har nu nöjda kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Nederländerna, Schweiz, Polen, Ryssland och tio länder till. 

Vi erbjuder också ett hyresalternativ där du som kund tillgodoräknar dig all betald hyra vid köpet och det påverkar inte din kreditvärdighet, du kan fortfarande låna pengar från t.ex. banken för att göra andra investeringar. 

 

 

Under september 2010 hölls ett internationellt möte i London där vi samlades 25 deltagare från 10 olika länder med fokus just på floating. Jag var ensam deltagare från Sverige och var även delaktig i planneringen av mötet.

 

Float summit 2010

 

 

Om du nu är intresserad, så: 

Titta först igenom www.restingwell.se men det finns mer. Specifika områden runt floating, allt från forskning till frågor och svar som gäller den som floatar och en som funderar på att köpa/hyra en .

 

Tycker du att det verkar intessant så är du välkommen att kontakta oss

Skickar du ett mail så kommer all information via e-mail snarast, glöm inte att skriva Floatingtank som ämne. Har du inte fått ett svar inom 48 timmar så har ditt mail fastnat i spamfilter -ring oss 0735-450390.

info@restingwell.se 

 

Här nedanför är en video som presenterades vid konferansen 2010 i London.

 

 

 

 Dr Peter Suedfelds inspelade tal, Float Summit 2010. [O.B.S! Låg volym]
 
"Mina damer och herrar, jag är Peter Suedfeld och jag uppskattar verkligen inbjudan att tala till er och beklagar att jag inte kunde vara där och göra det på plats. Det är en källa till stor glädje för mig att veta att det återigen hålls en konferens med människor involverade i Restricted Environmental Stimulation Technique känt under förkortningen R.E.S.T.

Lång tid har gått sen den senaste och jag undrade om det någonsin skulle hållas någon mer. Även om jag vet att ert intresse är fokuserat på floatation R.E.S.T. var den ursprungliga 50-talsversionen chamber R.E.S.T., då benämnt sensorisk deprivation. Efter att många olika tekniker prövats blev den vanligast använda tekniken att ha deltagarna liggandes på en säng i ett helt mörkt och ljudisolerat rum i upp till 24 timmar. Tidiga rapporter om hallucinationer, disorientering och hög oro visade sig vara resultatet av fel i tillvägagångssätt och inte av själva stimulanssänkningen. När de felen rättades till tolererades sensorisk deprivation utan vidare av de flesta deltagarna och de bizarra effekterna försvann.

Under 1960-talet dök systematiska forskningsprogram upp, som utforskade effekterna av grundläggande psykologiska och psykofysiologiska processer. Under nästa decennium, 1970-talet, rörde sig uppmärksamhet även till användadet av tekniken inom psykoterapi, hälsopsykologi och beteendemedicin. 1980 hade Rod Borrie och jag myntat begreppet R.E.S.T för att ersätta det felaktiga och något skrämmande begreppet sensorisk deprivation. Forskare i många aktiva laboratorier hade etablerat att chamber R.E.S.T. har följande fördelaktiga hälsoeffekter.

 • Det är ett ovanligt kraftfullt verktyg i rökavvänjning, ännu mer när det paras med en annan effektiv behandling och minskar återfallsfrekvensen dramatiskt.
 • Det minskar alkoholintaget hos gränsfallsalkoholister
 • Det minskar fobiska reaktioner
 • Det är effektivt för viktminskning hos överviktiga
 • Det minskar symptomen av akuta LSD och PCP-psykoser, autism, schizofreni och disorientering hos Alzheimerspatienter
 • Det minskar minnesförlust efter elektrokonvulsiv behandling

1970-talet var också decenniet då Flyt-R.E.S.T. fick en framträdande roll efter att John Lilly uppfann (flyt)tanken i vilken upplöst Epsomsalt lät människor koppla av i grunt hudtempererat vatten.

Ni vet alla hur tanken fungerar men ni är kanske inte bekanta med alla dess etablerade användningsområden, Rod Borries tal kommer att utveckla ytterligare, men här är en lista över effekter funna i allt från en till ett dussin eller fler studier.

 • Minskade fysiologiska tecken på stress och spänning, blodtryck, stresshormoner, hjärtfrekvens o.s.v.
 • Förbättring av positiva humörslägen 
 • Minskad psykologisk spändhet, oro och subjektiv stress
 • Ökad spontan erinran av behagliga autobiografiska minnen
 • Minskning i kronisk spänningshuvudvärk
 • Minskning i kronisk smärta av olika orsaker, inklusive reumatoid artrit och PMS
 • Minskning i styrka av symptom på tvångssyndrom
 • Minskad muskelspänning hos patienter med cerebral pares
 • Ökningar i perceptuella motoriska färdigheter, i pilotträning och atletiska uppgifter såsom basket, skidåkning, pilkastning, prickskytte med gevär och tennis
 • Och förbättring av andra behandlingsmetoder inklusive medicinsk hypnos och meditation

 

1980-talet ökade forskningen om fördelaktiga hälsoeffekter, kommersiella tankanläggningar för allmänheten spreds över hela världen och fältet började organisera sig. International Rest Investigators Society (IRIS) och Floatation Tank Association, de vetenskapliga respektive tillämpade delarna av fältet höll konferenser och gav ut publikationer.

De flesta av dessa ansträngningar förlorade drivkraft under 1990-talet. Varför har R.E.S.T. inte fortsatt att studeras och appliceras alltmer utbrett? Objektiva undersökare är ense om att tillräckligt rigorös forskning inte har gjorts, trots lovande resultat. Dessutom finns det ingen övergripande teori för att förklara de många olika positiva effekterna. Detta är ett problem för forskare, om än inte för pragmatiska utövare. Jag tror också att R.E.S.T. har lidit av dess behandling i massmedia och textböcker. Först var det sammankopplat med tortyr och hjärntvätt, sen med vad som ansågs som märkliga mystiska tillstånd. Här gjorde John Lillys kombination av experiment med droger och floating och Paddy Chayefskys film Altered States fältet en otjänst. Slutligen, då den melodramatiska data avfärdades genom vidare forskning, ignorerade författare utveckling inom R.E.S.T. och en ny generation studenter och yrkesmän lärde sig inte om det.

Jag hoppas att den här konferensen kommer att starta ett nytt decennium av återupplivande som kommer att föra R.E.S.T. mot den uppskattning och användning den förtjänar. De kommersiella och vetenskapliga grenarna av R.E.S.T.-sfären borde anstränga sig för att arbeta tillsammans för att finna och sen applicera nya och solida fakta för att ge fältet näring. Detta möte kan driva fram nya steg i båda riktningarna. Jag önskar er höga nivåer av stimulans, nöje och produktiv interaktion. Tack." Översättning och fetning: Ronnie Ericsson, Tyngdlös

 

I samarbete med

Wellrest Floatingcenter

 

 

Kontakta oss

info@restingwell.se

Restingwell Logo